Go to Top

EFICIÈNCIA EN LA CONSTRUCCIÓ

Per millorar-la hem d’introduir conceptes de fabricació tant a nivell d’organització com de control de qualitat i de gestió del rendiment del treball. Hem de transformar el procés de construcció de l’obra en un procés de muntatge. L’objectiu és garantir la qualitat i el confort reduint costos per poder oferir un preu més ajustat.

Nou sistema constructiu a240
Es basa en la combinació lliure de tres tipus d’anells estructurals independents.
L’anell original (A) està format per una base i dos arcs cecs. El segon tipus (B) és cec per un costat i obert per l’altre, i el tercer (C) és obert pels dos costats. Les obertures laterals es poden fer servir per connectar amb altres anells. El diàmetre interior és de 410 cm, una alçada lliure de 310 cm en el punt central i una profunditat de 265 cm amb una amplada trepitjable de 352 cm. Les obertures laterals tenen una alçada de 210 cm per tota l’amplada de l’anell.

Aquets anells es componen d’una estructura metàl·lica galvanitzada, una pell interior de GRC (Glass Reinforced Concrete) que té l’aparença d’un estucat i exteriorment hi ha 24 cm de gruix d’aïllament de llana de roca, amb càmera d’aire ventilada de 4 cm i acabat amb xapa galvanitzada lacada. La descomposició d’aquets anells en peces més petites de poc pes (fragment d’arc i peces planes) ens permet un transport estàndard i una descàrrega i muntatge a obra sense maquinària especial.