Go to Top

FAQ’S

Quin preu té el m2 construït?

El preu depèn de factors com el nombre, tipus i composició dels anells, la personalització i la ubicació. Com a referència, l’habitatge de mostra té un PVP inferior a 150.000 € tot inclòs excepte la urbanització i l’IVA vigent. Tots els edificis són claus en mà en 3 mesos.

Fa calor en el seu interior durant l’estiu?

Els 24 cm de gruix d’aïllament tèrmic de llana de roca i la cambra d’aire ventilada així com la inexistència de ponts tèrmics garanteixen el control de les temperatures superficials dels tancaments interiors. Això garanteix una temperatura estable a l’interior tant a l’hivern com a l’estiu. 

Fa soroll quan plou?

El soroll produït per les pluges fortes o pedregades és inapreciable.

És segura davant del robatori?

Els vidres (66.1exterior i 44.1 interior), els ribets i els mecanismes són de seguretat.

Es pot canviar l'acabat exterior?

Si, podem oferir diferents materials i colors. Altres alternatives poden ser l’enjardinament o soterrament.

Es poden posar finestres on vulguis i de la dimensió que vulguis?

Temin estudiats altres tipus d’obertures que s’adapten a qualsevol necessitat.

Es pot ampliar per un extrem?

És possible però no és la solució estàndard. Les ampliacions dels edificis existents es plantegen per les galeries laterals.

Necessita una llicència d’obres normal?

Si. És un edifici amb les condicions de qualsevol edifici.

Té autonomia energètica?

Les condicions de l’edifici permeten la possibilitat de plantejar un edifici amb una autonomia energètica del 100%.

S’aprofiten les aigües de pluja?

Tenim un sistema específic de recollida d’aigües de pluja que es pot incorporar a l’edifici. És important observar que l’edifici retorna al terreny totes les aigües de pluja que recull sense cap sistema de canals ni baixants.

És ecològica?

El nostre sistema constructiu disminueix l’impacte en el terreny al ser edificis lleugers. Garanteixen un baix consum energètic al llarg de la seva vida. Al ser una construcció basada en el muntatge de peces no genera residus d’obra.

És sostenible?

La fabricació dels edificis garanteix la minimització de consum d’energia i de producció de residus, augmentant la seguretat en el treball. L’edifici pot ser deconstruït per l’enderroc o trasllat.

Quina durada té la planxa de recobriment?

Si no té agressions específiques, l’acabat estàndard té la mateixa vida ùtil que la resta de l’edifici . És planxa d’acer galvanitzat EN 10326 amb un gruix de 0,7 mm i acabat prelacat EN 10169-1 amb un gruix de 25 micres.