Go to Top

A LA TEVA MIDA

 • Espai sota rasant: paviment de formigó, murs de formigó amb bloc com a encofrat, aïllament de XPS de 4 cm de gruix a sota el paviment i 8 cm de gruix en els murs, i làmina d’impermeabilització.

  Envolvent general: estructura galvanitzada amb làmina interior de GRC (Glass Reinforced Concrete) i exterior de xapa metàl·lica grecada galvanitzada de 0,75 mm de gruix amb tractament anticorrosiu de color gris pedra 9002; interior amb cambra ventilada i 24 cm d’aïllament de llana de roca.

  Façanes extrems: doble panell de fusta d’avet termotractada. Acabat interior amb plafó de fusta d’alta densitat pintat i exterior amb vernissos a l’aigua tenyits. Nucli de 18 cm d’aïllament d’EPS.

  Obertures: fusteria de fusta d’avet laminada de 78 mm de gruix i triple junta d’estanquitat acabada amb vernissos a l’aigua tenyits; vidres amb altes prestacions tèrmiques, acústiques i de seguretat, 66.1-16Ar-44.1be. Proteccions solars amb teixit “screen” a l’exterior i enfosquiment interior amb teixit fosc a les façanes dels extrems.

  Porta d’entrada: juntes d’estanquitat contínues i alt nivell de seguretat.

  Instal·lacions: programa centralitzat obert de control de totes les instal·lacions existents i les seves ampliacions amb lectura de consums i gestió d’avaries. La demanda tèrmica es cobreix amb una unitat de 4 KW

   
 • Divisòries i mobiliari: acabats amb esmalt sintètic setinat.

  Cuina: mobles xapats amb melamina, taulell de quars de 2 cm de gruix, pica d’acer inoxidable, aixeta monocomandament.

  Bany: paviment de porcellana, arrambador i revestiment de les parets de la dutxa amb placa de quars, rentamans amb moble inferior, aixeta amb sistema “cool-start”, mirall antibaf i tassa recolzada.

  Mecanismes: model Simón 28, color blanc.

   

 • Tot excepte l’IVA vigent (10%), i la llicència d’obres (3 a 4%), és a dir:

  Excavació i moviment de terres dins de la parcel.la
  Fonaments
  Edifici complet amb espai inferior de 120 cm d’alçada lliure
  Divisòries interiors i portes
  Paviments de bany complet (rentamans, tassa i dutxa) amb mirall antibaf i armari amb lluminàries
  Cuina completa amb placa de cocció, forn elèctric, campana extractora i il·luminació per leds
  Mobiliari fix dibuixat en el plànol
  Instal·lacions de sanejament
  Instal·lacions d’electricitat

  Instal·lacions de fontaneria
  Instal·lacions de ventilació: climatització amb una unitat exterior amb un COP de 4,2 i un intercanviador de calor amb un rendiment del 92%
  Instal·lacions de televisió i FM
  Instal·lacions de porter automàtic
  Instal·lacions de telefonia
  Instal·lació d’extintor
  Programa obert de regulació i motorització de les instal·lacions, amb pantalla de 7” i control remot
  Arquitecte, arquitecte tècnic i coordinador de seguretat de l’obra
  Seguretat i salut
  Gestió de residus

 • La parcel.la
  Topogràfic
  Estudi geotècnic
  La llicència d’obres
  Gestió de la llicència d’obres
  Armari de comptadors, escomeses i connexió de serveis

  Gestió alta a companyies
  Bomba de buidatge si la cota de connexió del sanejament a la xarxa pública és superior a les necessitats de l’edifici
  Urbanització de la parcel·la
  Projecte d’urbanització de la parcel·la
  L’IVA vigent

 • Accessible amb camió tràiler de 13 m.
  Sense elements a enderrocar ni vegetació abundant.
  Pendent màxima del 5%.
  Resistència del terreny superior a 1,0 kg/cm2, sense roques.
  Excavació amb maquinària convencional.
  Nivell freàtic 2 m per sota del nivell de fonamentació.
  Altitud topogràfica inferior a 1.500 msnm.
  Sobrecàrrega de vent màxima: zona exposada, grau d’aspor I (vora del mar o llac).
  Coeficient de permeabilitat del terreny inferior a grau 2.
  Grau sísmic inferior a 0,10 g. Bona senyal de televisió-FM.
  Connexió a Internet per gestió de programa de control de les instal·lacions a distància.
  Cota de connexió de sortida sanejament per sota de les exigències de l’edifici.

 • Claus en mà en 3 mesos des de la signatura del contracte i la llicència d’obres
  Pagament del 40% de l’import total al moment de la signatura del contracte
  Pagament del 30% de l’import signat a l’inici del muntatge
  Pagament del 30% a l’entrega de l’edifici.

 • Acabats exteriors: es poden estudiar diferents opcions.
  Acabats interiors: es poden estudiar diferents opcions tant a nivell de revestiments de l’envolvent general, paviments, estora d’entrada, acabats, divisòries i mobiliari.
  Cuina: es poden estudiar diferents opcions a nivell de mobiliari, taulell i equipament.
  Bany: es poden estudiar diferents opcions a nivell de revestiment i equipament.
  Mecanismes: hi ha diferents possibilitats de models.
  Urbanització: podem fer un projecte d’urbanització específic.
  Instal·lacions: tenim diferents kits per incorporar, així com la possibilitat d’una autonomia energètica del 100%.
  Altres: disposem d’equipament divers per a la seva incorporació.