Go to Top

INICI

Garantia de qualitat | Alt nivell de confort | Preu ajustat | Baixa hipoteca energètica | Baix cost de manteniment | Versatilitat | Gestió única d’instal·lacions | Claus en mà en 3 mesos

EFICIÈNCIA EN LA CONSTRUCCIÓ

Conceptes de fabricació
Muntatge a l’obra
Garantia de qualitat i confort
Reducció de costos

Com ho aconseguim

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Baixa demanada energètica
Alts nivells d’aïllament
Alt grau d’estanquitat a l’aire

Com ho aconseguim

EFICIÈNCIA EN EL MANTENIMENT

Agilitat per reparar, modificar i substituir
Soterrani de 120 cm d’alçada
Accés directe des de l’exterior

Com ho aconseguim